Code : Stored XSS – Iframe

Subdomainin benden sonra kapandığı gerçeğini kabul ediyorum 😛

Cross-Site-Scripting Packetstorm – Kayako-Fusion 4.51